Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

AMK-opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi heikentyneet merkittävästi korona-aikana

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden jaksamisessa ja hyvinvoinnissa on ollut huomattavaa laskua korona-aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijoille teetettyjen kyselyiden koosteen mukaan noin puolet opiskelijoista kokee jaksamisensa huonontuneen, motivaationsa laskeneen ja stressin lisääntyneen poikkeustilanteen aiheuttaman etäopiskelun myötä. 

Etäopiskelukyselyyn vastasi yhteensä 1 231 LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Kyselyn perusteella LABin opiskelijoista 47 % kertoo henkisen jaksamisensa huonontuneen paljon tai erittäin paljon etäopintojen aikana ja motivaation heikentymistä kokee 54 % vastaajista. Henkinen jaksaminen on parantunut 19 % ja motivaatio 26 % vastaajista. 

Vastaajista 49 % koki etäopintoihin siirtymisen vaikuttaneen opintojen laatuun heikentävästi ja 47 % ei kokenut muutosta opintojen laadussa. Vastaajista 53 % kertoi opintoihin liittyvän stressin lisääntyneen poikkeustilan aikana. Etäopintoihin liittyvän työmäärä on lisääntynyt hieman tai huomattavasti 49 % vastaajista ja työmäärän vähentymistä on puolestaan kokenut vain 15 % vastaajista. 

Korkeakoulun tiedotus on onnistunut melko hyvin. Vastaajista 60 % on ollut tyytyväisiä poikkeustilanteeseen liittyvästä tiedottamisesta LABissa. Avoimien vastausten perusteella suurimmat haasteet ovat olleet yksittäisten opintojaksojen toteutuksiin liittyvässä informaatiossa. Tekniikan toimivuuteen opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä, 76 % kokee tekniikan toimineen hyvin tai erittäin hyvin. 

Kokonaisuutena etäopiskeluihin siirtymisestä LAB-ammattikorkeakoulussa  onnistuneena pitää 58 % vastaajista ja heikosti tai erittäin heikosti siirtymän kokee sujuneen 20 % opiskelijoista. Haasteet liittyvät myös suoraan etäopintoihin. Avoimissa vastauksissa korostui näyttöpäätetyöskentelyn aiheuttama väsymys ja uupumus. Ryhmähengen syntyminen ja ylläpito koettiin myös haastavaksi haastavaksi etäyhteyden välityksellä. Osa opiskelijoista kuitenkin koki etäopiskelun soveltuvan heille hyvin mm. matkustustarpeiden vähentymisen vuoksi.

Opiskelijakunta KOEn tekemän kyselyraportin voit kokonaisuudessaan lukea täältä.

Lisätietoja kyselystä LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan osalta antaa

Emma Kokkonen
Edunvalvonnan asiantuntija
emma.kokkonen(at)koeopku.fi
0400 184 394

Jari Koistinen
Toiminnanjohtaja
jari.koistinen(at)koeopku.fi
050 5020 656

Edustajistovaalien 2020 ehdokkaiden äänimäärät

06.11.2020

KOEn edustajistovaalien ehdokaskohtaiset äänimäärät löydät täältä. Lue lisää

Edustajiston järjestäytymiskokous 12.11. kello 15 alkaen

05.11.2020

Vuoden 2021 edustajisto  järjestäytyy ensi viikon torstaina 12.11. kello 15 Lue lisää

Edustajiston syyskokous maanantaina 9.11. kello 17.00 alkaen

03.11.2020

Edustajiston syyskokous maanantaina 9.11. kello 17.00 alkaen. Kokous järjestetään Zoomin Lue lisää

LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen opiskelijaedustajaksi

31.10.2020

Haluatko päästä vaikuttamaan siihen, kuinka opiskelijoiden ääni kuuluu korkeakoulussamme? Hae Lue lisää

Näytä lisää