Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

AMK-opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi heikentyneet merkittävästi korona-aikana

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden jaksamisessa ja hyvinvoinnissa on ollut huomattavaa laskua korona-aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijoille teetettyjen kyselyiden koosteen mukaan noin puolet opiskelijoista kokee jaksamisensa huonontuneen, motivaationsa laskeneen ja stressin lisääntyneen poikkeustilanteen aiheuttaman etäopiskelun myötä. 

Etäopiskelukyselyyn vastasi yhteensä 1 231 LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Kyselyn perusteella LABin opiskelijoista 47 % kertoo henkisen jaksamisensa huonontuneen paljon tai erittäin paljon etäopintojen aikana ja motivaation heikentymistä kokee 54 % vastaajista. Henkinen jaksaminen on parantunut 19 % ja motivaatio 26 % vastaajista. 

Vastaajista 49 % koki etäopintoihin siirtymisen vaikuttaneen opintojen laatuun heikentävästi ja 47 % ei kokenut muutosta opintojen laadussa. Vastaajista 53 % kertoi opintoihin liittyvän stressin lisääntyneen poikkeustilan aikana. Etäopintoihin liittyvän työmäärä on lisääntynyt hieman tai huomattavasti 49 % vastaajista ja työmäärän vähentymistä on puolestaan kokenut vain 15 % vastaajista. 

Korkeakoulun tiedotus on onnistunut melko hyvin. Vastaajista 60 % on ollut tyytyväisiä poikkeustilanteeseen liittyvästä tiedottamisesta LABissa. Avoimien vastausten perusteella suurimmat haasteet ovat olleet yksittäisten opintojaksojen toteutuksiin liittyvässä informaatiossa. Tekniikan toimivuuteen opiskelijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä, 76 % kokee tekniikan toimineen hyvin tai erittäin hyvin. 

Kokonaisuutena etäopiskeluihin siirtymisestä LAB-ammattikorkeakoulussa  onnistuneena pitää 58 % vastaajista ja heikosti tai erittäin heikosti siirtymän kokee sujuneen 20 % opiskelijoista. Haasteet liittyvät myös suoraan etäopintoihin. Avoimissa vastauksissa korostui näyttöpäätetyöskentelyn aiheuttama väsymys ja uupumus. Ryhmähengen syntyminen ja ylläpito koettiin myös haastavaksi haastavaksi etäyhteyden välityksellä. Osa opiskelijoista kuitenkin koki etäopiskelun soveltuvan heille hyvin mm. matkustustarpeiden vähentymisen vuoksi.

Opiskelijakunta KOEn tekemän kyselyraportin voit kokonaisuudessaan lukea täältä.

Lisätietoja kyselystä LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan osalta antaa

Emma Kokkonen
Edunvalvonnan asiantuntija
emma.kokkonen(at)koeopku.fi
0400 184 394

Jari Koistinen
Toiminnanjohtaja
jari.koistinen(at)koeopku.fi
050 5020 656

Edustajiston kokous torstaina kello 17.00 alkaen

22.09.2020

Edustajiston seuraava kokous pidetään torstaina 24.9. kello 17 alkaen. Kokouksessa Lue lisää

Vaalikuulutus – Opiskelijakunta KOEn edustajistovaalit 2020

16.09.2020

Opiskelijakunta KOEn edustajistovaaleissa syksyllä 2020 valitaan edustajisto Opiskelijakunnalle vuodeksi 2021. Lue lisää

Edustajiston kokous tiistaina klo 16.30 alkaen

15.09.2020

Edustajiston seuraava kokous pidetään tiistaina 15.9. klo 16.30 alkaen. KOEn Lue lisää

Toimistojen uudet aukioloajat

11.09.2020

Olemme muuttaneet KOEn toimistojen aukioloaikoja ja 14.9.2020 alkaen palvelemme seuraavasti: Lue lisää

Näytä lisää