Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Edarihakijan käsikirja

Siis minkä hakijan?? 

Otetaanpa ihan alusta uudestaan.

Perustietoa

Edustajisto, eli tuttavallisemmin edari on opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttävä toimielin. Toisin sanoen edari vastaa suurista linjoista ja isoista päätöksistä, kuten strategian, budjetin ja rekryjen vahvistamisesta. Edari myös valitsee opiskelijakunnan hallituksen, jonka tehtävänä puolestaan on toteuttaa operatiivista toimintaa, eli käytännön juttuja, kuten edunvalvontaa, vaikuttamista, tutorointia, viestintää ja tapahtumia. Hallituksen toiminta on jokapäiväistä ja aika vauhdikasta. Edari puolestaan valvoo hallituksen toimintaa ja muun muassa toimintasuunnitelman toteutumista. Edari kokoustaa noin kahdeksan kertaa toimikautensa, eli kalenterivuoden, aikana.

Vaali

Edari valitaan joka syksy uudestaan sähköisen vaalin avulla. Kaikilla KOEn jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa viimeistään 20.10.2021, on oikeus äänestää. Äänestäminen tapahtuu jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetettävän kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta. Äänestäminen on helppoa, nopeaa ja turvallista.

Vaaleissa puolestaan ehdolle voivat asettua kaikki KOEn jäsenmaksun viimeistään 14.10.2021 koko seuraavaksi vuodeksi maksaneet opiskelijat. Ehdolle asettuminen tapahtuu täyttämällä tämä ehdokaslomake 13.10. mennessä. Vaaleissa valitaan 20 edarin jäsentä ja 10 varajäsentä. Vaaleissa valittavat henkilöt valitaan suhteellisen vaalitavan mukaisesti (D’hondt), eli samalla tavalla kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa. Kun äänestät edarivaaleissa ehdokasta, annat samalla äänesi myös listalle, jolla ko. opiskelija on ehdolla. Jos lista siis esimerkiksi saa kaikista annetuista äänistä 15%, sen tulisi saada myös noin 15% jaettavina olevista edustajanpaikoista. Simppeliä, eikö!

Aikataulu pähkinänkuoressa

Ehdolle asettautumisaika: 29.9. – 13.10.2021
Äänestysaika: 28.10. – 3.11.2021
Varsinainen vaalipäivä: 3.11.2021
Vaalitulosten julkaisu: 3.11.2021

Mistä apua ja tukea?

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Onni.Kuparinen@student.lab.fi
KOEn edunvalvonnan asiantuntija Emma.Kokkonen@koeopku.fi
KOEn IG-direct @koe_opku 

Psst. Perjantaina 8.10. klo 15 KOElla on edarivaaliteemainen IG-live! Tervetuloa!

Tuumasta toimeen :)))

Asetu ehdolle tästä! Halutessasi voit perustaa oman listasi tästä! Siihen menee aikaa vain pari minuuttia.

Edarihakijan tukisanasto

// Budjetti

Eli talousarvio toimintakaudelle. Arvio kuinka paljon euroja tulee ja menee. Budjetin rajoissa pyöritetään opiskelijakunnan operatiivista toimintaa.

// Edaattori

Edustajiston jäsen, joka valitaan edustajistovaaleissa

// Edari

Eli edustajisto on opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttävä toimielin, joka koostuu opiskelijakunta KOEn jäsenistä

// Edunvalvonta

Opiskelijoiden etujen valvomista opintoihin, koulutuksen laatuun, hyvinvointiin, toimeentuloon ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa

// Ehdokas

Ehkä sinä 😉

// EV-tiimi

KOEn hallituslaisista ja edunvalvonnan asiantuntijasta koostuva tiimi, joka vastaa KOEn edunvalvonnasta

// Halko

Eli hallituksen kokous

// Hallitus

KOEn toiminnan näkyvin toimija, joka vastaa KOEn päivittäisestä toiminnasta

// Järre

Eli edustajiston järjestäytymiskokous, jossa mm. nimetään edustajiston puheenjohtajisto, keskusvaalilautakunta ja opiskelijakunnan hallitus

// Kevätkokous

Edustajiston kokous, jossa mm. vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

// KOEn jäsen

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija, joka on maksanut KOEn jäsenmaksun. Lisätietoa jäsenyydestä tässä.

// Keskusvaalilautakunta

Edustajistovaalien toteuttamista varten edustajisto nimeää järjestäytymiskokouksessaan  keskusvaalilautakunnan, jonka toimikausi on kalenterivuosi.

// Lista

Edarivaalien ehdokkaat voivat muodostaa vaalilistan, johon voi kuulua korkeintaan 20 jäsentä. Lisää infoa vaalikuulutuksesta!

// LAHO

Lahden ainelaayhdistyset LASOLA, LINKKI, LIRO, ReLa, Lymo, MIO ja Pino

// LAMKOOMA

KOEn omistama kahvilabaari Lahden kampuksella

// Möte

Lappeenrannan ainealayhdistykset LaGeR, LaKOSTE, LaKu, LapIO ja LapTOp

// OE-tiimi

KOEn hallituslaisista ja toiminnanjohtajasta koostuva Opiskelijaelämä-tiimi, joka vastaa KOEn  tapahtumista

// OO-tiimi

KOEn hallituslaisista ja ohjauksen asiantuntijasta koostuva Opiskelijan ohjaus -tiimi, joka vastaa tutoroinnista.

// Operatiivinen toiminta

Eli käytännön tekeminen

// Operatosu

Eli operatiivinen toimintasuunnitelma. Edustajiston vahvistaman toimintasuunnitelman pohjalta hallituksen tekemä käytännön to do -taulukko omaksi kaudeksi.

// Strategia

Opiskelijakunnan toimintaa ohjaava dokumentti

// Sähköinen äänestys

Edarivaalien äänestys järjestetään sähköisesti. Äänestäminen tapahtuu jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetettävän kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta.

// Syyskokous

Edustajiston kokous, jossa mm. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio päätetään jäsenmaksun suuruudesta, sekä nimetään opiskelijaedustaja LAB-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukseen.

// Sähköpostikokous

Kokous, joka käydään täysin sähköpostitse. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kokous käydään vastaa kaikille -toiminnolla.

// Tosu

Eli toimintasuunnitelma, jonka edellisen kauden hallitus valmistelee ja hyväksyttää edustajistossa tulevan hallituksen toimintaa ohjaamaan

// Työntekijät

KOElla on yhteensä viisi toimistotyöntekijää Lappeerannassa ja Lahdessa, sekä kaksi kahvilatyöntekijää Lahden kampuksen LAMKOOMA-kahvilassa

// Vaalikuulutus

Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään kuusi viikkoa ennen vaalien alkamista antaa vaalikuulutus opiskelijakunnan virallisilla viestintäkanavilla Facebookissa ja nettisivuilla

// Vaalipäivä

Valtakunnallisesti yhteinen vaalipäivä on tänä vuonna 3.11. 

// Varajäsen

Edustajistoon valitaan 10 varajäsentä

// Varsinainen jäsen

Edustajistoon valitaan 20 varsinaista jäsentä, jotka vastaavat edustajiston päätöksenteosta. Varsinaisten jäsenten keskuudesta edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajiston.

// Äänioikeus

Kaikilla Opiskelijakunta KOEn jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa viimeistään 20.10.2021, on oikeus äänestää

Palautteen avulla parempia kursseja

20.10.2021

Onko palautteen antamisesta mitään hyötyä? Miksi kannattaa antaa palautetta kurssien Lue lisää

Edarihakijan käsikirja

29.09.2021 Edunvalvontatiimi

Siis minkä hakijan??  Otetaanpa ihan alusta uudestaan. Perustietoa Edustajisto, eli Lue lisää

Kiitos opettaja!

19.08.2021 KOE ja ainealayhdistykset Lappeenrannasta ja Lahdesta

Hei opettaja - tää blogi on just sulle! Opiskelijakunta KOE Lue lisää

Tee-se-itse jäähdytyslaite – Askel askeleelta ohjeet

11.06.2021 Annika Hasu ja Nooa Kopanen

VASTUUVAPAUTUS: KOEn tekemä ohje ei ole suositus rakentaa omaa viilennintä. Lue lisää

Näytä lisää