Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Sinun edunvalvojasi opintoihisi liittyvissä asioissa

Valvomme etujasi opintoihin, koulutuksen laatuun, hyvinvointiin, toimeentuloon ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa. Tehtävänämme on edustaa opiskelijoita LABin eri työryhmissä, joissa toimimme opiskelijaedustajina. Työryhmissä tuomme esiin opiskelijoiden toiveet ja tarpeet ja pyrimme vaikuttamaan asioihin niin, että jokaisella opiskelijalla on tasavertainen mahdollisuus saada tasokasta opetusta ja voida hyvin.

Seuraamme opiskelijoiden edunvalvontaa myös valtakunnallisessa tasolla kattojärjestömme SAMOKin kautta. Tapaamme säännöllisesti opiskelijakuntien edustajia ympäri Suomen ja kehitämme yhdessä parasta opiskelijan arkea niin LABissa kuin Suomessakin.

Speak Out –kampanjan avulla haluamme muistuttaa sinua palautteen tärkeydestä sekä olemassa olevista palautekanavista. Palautetta kannattaa antaa aina. Kaikki asiat eivät tietysti muutu yhdessä yössä, mutta jotkin muutokset näkyvät opiskelijoiden arjessa nopeastikin. Ja muista, että palaute voi olla myös positiivista. Jokainen opiskelijan palaute käsitellään luottamuksellisesti. Voit lähettää palautetta myös KOElle mistä tahansa opintoihin liittyvästä asiasta. Viemme palautteet eteenpäin koululle nimettöminä ja seuraamme miten palautteisiin vastataan.

Työryhmäedustukset

KOEn edustajat tapaavat koulun johtoryhmään säännöllisesti ja edustavat opiskelijoita muun muassa seuraavissa työryhmissä:

Opiskelijahyvinvointityöryhmä: Opiskelijahyvinvointityöryhmien tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia kaikissa eri yksiköissä ja koko LABissa. Jokaisella koulutusalalla on oma työryhmänsä ja koko LABissa. Jokaisessa työryhmässä on mukana opiskelijaedustus ja koulun hyvinvoinnista vastaavia ammattilaisia, kuten terveydenhoitaja ja opintopsykologi. Kokouksissa mietitään hyvinvointia edistäviä toimia ja käydään keskustelua esillä olevista ongelmista.

Tutkintolautakunta: Jos opiskelijalla on erimielisyyttä esimerkiksi pääsykokeiden tai opinnäytetyön arvosanan kanssa, asia käsitellään tutkintolautakunnassa. KOEn edustaja on ryhmässä mukana LABin henkilökunnan kanssa ja pitää huolen, että opiskelijan edunvalvonta toteutuu.

 

Edunvalvontaa toteuttavat myös alajärjestöt kummassakin kaupungissa.

Lahdessa:

LASOLA ry

LIRO ry

Linkki ry

MIO ry

LYMO ry

PINO ry

ReLa ry

Lappeenrannassa:

LaGeR ry

LaKOSTE ry

LapIO ry

LapTOp ry

LaKu ry