Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Ilmoita häirinnästä häirintäyhdyshenkilölle

Haluamme puuttua korkeakoulussa tapahtuvaan häirintään. Häirintäyhdyshenkilöiden avulla pyrimme madaltamaan kynnystä ilmoittaa häirinnästä.

Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, epäasiallista kohtelua, syrjimistä, ahdistavaa viestittelyä, asiattomia huomautuksia, mustamaalausta tai mitä tahansa toimintaa, jonka häirinnän kohde kokee epämiellyttävänä tai loukkaavana. Tekijä voi olla toinen opiskelija tai henkilöstön jäsen.

Häirintäyhdyshenkilöt kuuntelevat ja auttavat, jos et löydä oikeaa tahoa kelle kertoa asiasta sekä ohjaavat sinne mistä apua löytyy. He neuvovat ja tukevat opiskelijoita, jotka ovat kohdanneet häirintää, ahdistelua, syrjintää, kiusaamista tai muuta epätasa-arvoista kohtelua.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole psykologeja eivätkä ammattilaisia, vaan he ovat KOEn asiantuntijoita ja hallituksen jäseniä, jotka ovat koulutettuja tehtäväänsä. Heihin voi olla yhteydessä myös, vaikkei olisi itse häirinnän kohteena, mutta on todistanut häirintää.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät tee jatkotoimenpiteitä ilman asianomaisen suostumusta ja keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia, sillä häirintäyhdyshenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.