Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Edustajisto ja hallitus ovat KOEn toiminnan ydin

Opiskelijoilta opiskelijoille on KOEn slogan ja toiminta on myös sen näköistä. Kaikki keskeiset toimijamme ovat opiskelijoita ja sinä voit olla yksi heistä. Opiskelijoista koostuvat edustajisto ja hallitus ovat KOEn toiminnan ydin.

Edustajisto

Edustajiston toimintaan osallistuminen on helppo tapa lähteä mukaan KOEn toimintaan. Edustajistossa pääset tutustumaan opiskelijakunnan toimintaan läheltä, mutta se ei vie aikaasi yhtä paljon kuin hallitustoiminta. Edustajiston toimintakausi on kalenterivuosi ja uusi edustajisto valitaan aina syksyisin vaaleilla.

KOEn toimijoita

  • Edustajisto
  • Hallitus
  • Tutorit
  • Työntekijät

Edustajisto käyttää opiskelijakunnassa ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnan suurista linjoista. Sen tehtävä on mm. hyväksyä toimintasuunnitelmat ja talousarviot, nimittää hallitus, valvoa hallituksen toimintaa sekä myöntää kauden päättyessä toimijoille tili- ja vastuuvapaus.

Edustajistossa toimii 20 jäsentä ja 10 varajäsentä. Edustajiston toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Edustajisto kokoontuu noin 6-9 kertaa toimintakautensa aikana. Uusi edustajisto valitaan aina syksyisin. Kaikki KOEn jäsenet voivat asettua ehdolle edustajistovaaleissa ja kaikilla KOEn jäsenillä on myös oikeus äänestää vaaleissa.

Hallitus

 

Hallitus on KOEn toiminnan näkyvin toimija ja se vastaa KOEn päivittäisestä toiminnasta. Hallituksen tehtävä on toteuttaa toimintasuunnitelmaan kirjattuja suuntaviivoja ja tehdä käytännön toimintaan liittyviä päätöksiä edustajiston antamien suuntaviivojen mukaan. Hallitus seuraa ammattikorkeakoulukentän tapahtumia paikallisesti ja valtakunnallisesti ja tiedottaa, raportoi ja ottaa kantaa.

Hallitus koostuu noin kymmenestä jäsenestä; puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä hallituksen jäsenistä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat opiskelijoita.

Puheenjohtajisto vastaa hallituksen toiminnasta, ylläpitää suhteita kampuksilla toimiviin ainealayhdistyksiin, koulun johtoon, kaupunkien ja maakuntienn vaikuttajiin, sekä kansallisiin sidosryhmiin.

Edunvalvontatiimi huolehtii opiskelijoiden koulutuksen kehittämisestä, työllistymisestä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista.

Opiskelijan ohjaus -tiimi vastaa LAB-ammattikorkeakoululle tuotettavasta tutoroinnista.

Opiskelijaelämätiimi vastaa KOEn järjestämistä tapahtumista sekä parantaa opiskelijakunnan palveluita.

Hallituksen yhteystiedot

Ota yhteyttä

Edustajiston yhteystiedot

Ota yhteyttä