Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Opiskelijakortin myöntämisehdot

Opiskelijakortti

AMK-opiskelijakortti on korttiin merkityn Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n jäsenopiskelijakunnan jäsenkortti. Siten yksittäinen opiskelija liittyy oman ammattikorkeakoulunsa opiskelijakuntaan, joka puolestaan on SAMOKin jäsen. Kortti ei ole SAMOKin jäsenkortti.

AMK-opiskelijakortilla voi todistaa olevansa ammattikorkeakouluopiskelija ja tietyn opiskelijakunnan jäsen. Opiskelijakortteja on perinteinen muovinen opiskelijakortti ja sen digitaalinen versio. Kortilla voi saada sille neuvoteltuja opiskelija-alennuksia.

Korttityypit ja kortin voimassaolo

AMK-opiskelijakortti on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille (täytettävä kaikki kortin myöntämisehdot).

Opiskelijakortin voimassaolon osoittaa tarra, jonka saa todisteeksi maksetusta opiskelijakunnan jäsenmaksusta. Tarra ei ole ostettava tuote. Jäsenmaksun maksamisen lisäksi opiskelijan pitää täyttää kortin myöntämisehdot.

Kortin myöntämisehdot

Voit saada opiskelijakortin, jos täytät kaikki seuraavat ehdot:

1) Suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää amk-tutkintoa.
2) Olet ilmoittautunut läsnäolevaksi lukukaudelle/lukuvuodelle.
3) Liityt jäseneksi omaan opiskelijakuntaasi.

Kortin vaihtaminen

Koska kortti on tietyn opiskelijakunnan jäsenkortti, ammattikorkeakoulua vaihtavan opiskelijan tulee hankkia uusi opiskelijakortti uuden ammattikorkeakoulunsa opiskelijakunnasta. Opiskelupaikkaa saman ammattikorkeakoulun sisällä vaihdettaessa opiskelija pysyy saman opiskelijakunnan jäsenenä ja korttia ei tarvitse vaihtaa ellei opiskelijakunta tätä edellytä.

Nimen vaihtuessa opiskelijakortti on hyvä uusia opiskelijakunnan käytäntöjen mukaisesti.

Opiskelijakortin myöntäminen ja voimassaolon jatkaminen

Opiskelijakunta voi myöntää/toimittaa opiskelijakortin ja lukuvuositarran vain siihen oikeutetulle henkilölle eli jäsenelleen. Jäsenen täytyy täyttää lisäksi kortin myöntämisehdot saadakseen AMK-opiskelijakortin. Opiskelija on oikeutettu lukuvuositarraan niiltä lukukausilta joiden osalta hän on maksanut opiskelijakunnan jäsenmaksun ja kortin myöntämisehdot täyttyvät.

Opiskelija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Kortin väärinkäyttö on rangaistava teko.

Opiskelijakorttien tarrojen voimassaoloajat

Opiskelijakorttien lukuvuositarrat ovat voimassa ennakolta määritellyn ajan. Syksytarra on voimassa seuraavan tammikuun loppuun (esim. syksyn 2018 tarra on voimassa tammikuun 2019 loppuun), koko lukuvuoden tarra jälkimmäisen vuoden syyskuun loppuun (esim. lukuvuoden 2018-19 tarra on voimassa syyskuun 2019 loppuun). Digitaalinen opiskelijakortti päivittyy automaattisesti jäsenyyden voimassa olon aikana.

Voimassaolo

Nämä korttiohjeet ovat voimassa toistaiseksi.