Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Muutoksen keskellä

Opiskelijakunta KOE aloitti toimintansa 1.1.2020 Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien yhdistymisen myötä. Yhdistymisen valmisteluun käytettiin edellinen vuosi, mutta tällainen prosessi muodostaa aina kasvukipuja organisaation muodosta riippumatta. Kahden kaupungin kampusten toimintojen yhdistäminen ja yhtenäisen toimintakulttuurin luominen ei käy käden käänteessä, vaikka paperilla suunnitelmat olisivat erinomaisia. Mukana on nimittäin yksi arvaamaton tekijä, ihminen. 

Ihmisillä on usein tapana vastustaa muutosta ja totutusta poisoppiminen on hankalaa.  Muutosvastarinta on omiaan aiheuttamaan konflikteja, välillä syystä ja toisinaan syyttä. Muutoksella lähtökohtaisesti pyritään parempaan ja tehokkaampaan toimintaan, mutta aina siitä ei saada haluttua lopputulosta ja tällöin on uskallettava myöntää virheensä sekä tehtävä korjausliikkeitä, tarvittaessa on palattava vanhaan toimintamalliin. Väkisin eteenpäin puskeminen ja pään hakkaaminen seinään ei korjaa eskaloitunutta tilannetta vaan jopa pahentaa sitä. Muutoksen keskellä on tärkeää ylläpitää avointa keskustelua organisaation sisällä yhteisten toimintatapojen löytämiseksi. 

Olemme myös KOEssa kohdanneet yhdistymisen mukanaan tuomia haasteita. Työskentelytapamme on muuttunut SAIKOn ja LAMKOn ajoista täysin ja myös ihmisistä, jotka uutta organisaatiota ovat rakentaneet, merkittävä osa on vaihtunut. Organisaation tulisi muovautua tekijöidensä näköiseksi eikä päinvastoin. Nykysukupolvi haluaa toteuttaa asioita omalla tavallaan luottamuksen kautta ilman tiettyyn muottiin asettamista. Ympyrästä ei kannata väkisin tehdä neliötä. Alkuvuosi onkin ollut meille kaikille, niin KOEn henkilökunnalle kuin luottamustoimijoille, äärimmäisen opettavaista aikaa. Olen yli kymmenen vuotta ollut toiminnassa mukana, mutta nyt on täytynyt erityisesti opetella uusia lähestymistapoja asioihin, mikä on ollut tietenkin positiivista oman työni kannalta. Muutos toimii monesti laukaisevana tekijänä itsensä kehittämiselle. Opiskelijakunta on oppimisympäristö kaikille toiminnassa mukana oleville. Olemme oppineet toiminnan perusasioiden kuntoonsaamisen tärkeyden ennen tähtien tavoittelua taivaalta, olemme oppineet ihmisten rajallisen kyvyn tehdä asioita ja olemme ennen kaikkea oppineet elämään poikkeuksellisessa tilanteessa.

Koronavirus on pakottanut meidät kaikki etätöihin ja -opiskeluun. Siirtymä piti tehdä nopeasti ja korkeakouluyhteisömme onnistui siinä varsin hyvin. KOE julkaisi yhdessä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin kanssa tehdyn etäopiskelukyselyn, johon saimme yli 1000 vastausta, kiitos kaikille vastanneille! Saamme tästä erinomaista dataa etäopiskelujen vaikutuksesta opintojen etenemiseen, hyvinvointiin kuin työvälineiden toimivuuteenkin ja tulemme kyselyn tuloksia hyödyntämään laajasti opiskeluympäristömme kehittämisessä. Esimerkiksi verkon välityksellä tapahtuvaan opetukseen liittyen saamme paljon tietoa siitä, mikä on toiminut ja mikä vaatii kehitettävää. Vallitseva tilanne luo pohjaa koronan jälkeiseenkin aikaan ja on selvää, että emme palaa muuttumattomaan maailmaan.

Koronasta huolimatta vappu lähenee, nyt vain vietämme sitä poikkeuksellisella tavalla. Muistakaa, että mikään virus ei estä laittamasta haalareita päälle tai pitämistä muutoin näkyvillä vaikka parvekkeella. Talojen ikkunoissa on näkynyt pehmonalleja, kuinka hienoa olisikaan nähdä erivärisiä opiskelijahaalareita talon ulkopuolelta! Viettäkää siman, munkin, tippaleivän, skumpan ja minkä tahansa täyteistä vappua tilanteen sallimissa rajoissa!

Toiminnanjohtaja

Jari Koistinen

jari.koistinen(at)koeopku.fi

Kesäsuunnitelmia

29.05.2020 Dilek Korkmaz

Kulunut kevät on ollut rankka. Vaikka siinä on ollut puolensa Lue lisää

Dedis dediksen perään 

20.05.2020 Anni Rämä

Kevät on usein kiireistä aikaa lukukauden loppumisen vuoksi itse kullakin. Lue lisää

Nyt puhutaan palautteesta!

14.05.2020

Tavallisesti blogitekstimme tarjoavat valmiita vastauksia, ajatuksia tai vähintään vinkkejä. Tänään Lue lisää

5 vinkkiä hyvinvointiin poikkeusoloissa (COVID-19)

08.05.2020 Petra Hasila

1. Liiku Liikunta on yksi tärkeimmistä tavoista saada kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lue lisää

Näytä lisää