Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Palautteen avulla parempia kursseja

Onko palautteen antamisesta mitään hyötyä? Miksi kannattaa antaa palautetta kurssien jälkeen, vaikka et ole käymässä samaa kurssia uudelleen? LABin opettajat vastaavat ja kertovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ovat hyödyntäneet saamaansa opintojaksopalautetta.

Emilia Laapio-Rapi / Hyvinvointi  

Olemme mm. aikoinaan muuttaneet kirurgian tentin pisteytystä opiskelijapalautteen perusteella. Useampi ryhmä antoi palautetta, että tentti on liian vaativa suhteessa opintopisteisiin ja me muutimme tämän palautteen perusteella tentin pisteytystä merkittävästi. 

Lisäksi viime keväänä saamani palautteen perusteella YAMK-opinnoissa opiskelijat kertoivat, että tiedonhaku koetaan edelleen vaikeaksi. Aion lisätä seuraavaan toteutukseen tiedonhaun ohjausta koko ryhmälle. 

Opintojaksopalaute on ainoa palaute, jota opettaja saa työstään. Joten se on oikeasti todella tärkeää palautetta ja oikeastaan ainoa keino kehittää omia opintojaksoja ja omaa toimintaa. Opiskelijat ovat ne henkilöt, jotka näkevät opettajan työssään ja siksi on tärkeää saada palaute juuri heiltä.  

Tytti Lindeberg & Ruusa Einiö / Kielikeskus 

Kurssilla kirjoitettiin parityönä artikkeli, joka palautettiin opettajalle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Opettajan antaman välipalautteen jälkeen opiskelijoilla oli muutama viikko aikaa tehdä korjauksia ja muokata artikkeliaan ennen sen lopullista palautusta numeerista arviointia varten. Kurssipalautteissa moni opiskelija oli sitä mieltä, että korjausaika opettajan välipalautteen ja lopullisen palautuksen välillä oli liian lyhyt. Nyt palaverissa päätimme yksissä tuumin, että artikkelin voi palauttaa arvioitavaksi vasta kurssin lopussa, jolloin opiskelijoille jää muokkaus- ja viimeistelyaikaa kolme tai neljäkin viikkoa.

Kurssilla katsottiin oman alan ammattilaisten pitämiä hissipuheita ja analysoitiin niitä yhdessä, minkä jälkeen opiskelijat suunnittelivat ja pitivät omat hissipuheensa. Kurssipalautteessa kiiteltiin tätä kokonaisuutta. Kun opettaja kertoi saamastaan palautteesta toiselle viestinnän opettajalle, hän innostui siitä ja päätti ottaa hyväksi havaitun tehtävämuodon kokeiluun omalla toteutuksellaan.

Palautteella on paljon merkitystä kurssien rakentamisessa ja edellisten kurssien palautteet ovat kirkkaina mielessä aina uutta kurssia suunnitellessa. Opiskelijoilta tulee usein erittäin analyyttistä korjaavaa palautetta ja innostavaa ja sydäntä lämmittävää positiivista palautetta. 

Palaute ihan yksinkertaisesti laajentaa omaa ajattelua kurssien sisällöistä ja suorituksista. Erityisesti etäopetusajan palautteet olivat kullanarvoisia kaikessa kurssien kehittämistyössä. 

Lisäksi palautteen voimin jaksaa tämäkin lehtori läpi lokakuun loskien.

Hanna Laakso & Tuomo Liimatainen / Teknologia  

Minulla on tapana lukea opintojaksopalautteet monta kertaa: palautteen saatuani, seuraavaa toteutusta suunnitellessani sekä juuri ennen uuden toteutuksen alkua. Etenkin sanalliset palautteet ovat tärkeitä opintojakson kehittämisen kannalta, sillä niiden avulla pääsen pohtimaan syvällisesti oppimiskokemuksia ja niiden syntyyn vaikuttaneita seikkoja. Teen opintojaksoihini jatkuvasti muutoksia saamani palautteen perusteella, joten ainakin omassa opetuksessani palautteella on merkitystä!

Tutkin juuri toisen opettajan (Liimatainen) kanssa yhteisen opintojaksomme palautetta, sillä suunnittelemme syksyn toteutusta. Huomasimme, että joidenkin asioiden osalta opiskelijoiden ajatukset ovat täysin vastakkaisia. Tällöin olisikin äärimmäisen tärkeää, että saisimme määrällisesti riittävän paljon vastauksia, jotta pystyisimme kartoittamaan, onko jompikumpi näkemys vallitseva. Näistä eriävistä mielipiteistä on kuitenkin pääteltävissä, että oppiminen tapahtuu monella eri tavalla.  Meillä on siis yhteinen opintojakso, Konetekniikan mekaniikka, jonka pidimme ensimmäistä kertaa viime keväänä. Opintojakson kehittämisen kannalta palaute on tärkeässä roolissa ja tarkoituksena on tehdä tarvittavia muutoksia saamamme palautteen perusteella. Opintojaksosta on toteutuksia sekä syksyllä että keväällä, joten yritämme parhaamme mukaan reagoida heti seuraavaan toteutukseen. Esimerkiksi syksylle on luvassa muutoksia kevään palautteeseen perustuen.

Käytämme palautetta muuhunkin. Olemme nimittäin mukana kaksivuotisessa, viime keväänä alkaneessa Mekaniikan opetuksen digitalisointi -hankkeessaViime kevään opintojaksopalaute on tärkeässä roolissa, kun otamme hankkeen ensiaskelia, sillä ilman palautetta olisimme hyvin pitkälti tyhjän päällä. Etäopetusajalta on toistaiseksi vähän palautetta, joten tähän mennessä saatu palaute on erittäin arvokasta, ja toivomme jatkossa saavamme paljon sanallista palautetta, joka on omiaan ohjaamaan meitä työssämme eteenpäin.

Olli Leppänen / Liiketalous 

Ehkäpä minulta paras konkreettinen esimerkki opintojaksopalautteen vaikuttavuudesta on muutaman vuoden takaa, jolloin palautteen perusteella saatiin luotua kokonaan uusi opintojaksototeutus. Tuolloin peruskurssin palautteissa toivottiin samasta aihealueesta syventävämpää ja vaativampaa jatkokurssia. Runsas palaute toimi alkusysäyksenä ja lähdin suunnittelemaan uudenlaista toteutusta, joka saatiinkin tarjolle melko nopeasti. Nyt se on vakiinnuttanut paikkansa opintojaksotarjonnassa ja ollut suosittu. Voidaan siis sanoa, että kyseisen toteutuksen olemassaolo on alunperin täysin opiskelijoiden ja heidän antamansa palautteen ansiota.

Ylipäätään opiskelijoiden kannattaa muistaa, että ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma elää ja muuttuu kohtuullisen nopealla tahdilla. Tuossa muutosprosessissa opintojaksopalautteilla on oma (tulevaisuudessa toivon mukaan entistä suurempi) roolinsa. Kun jonkin opintojakson olemassaoloa ja tarvetta pohditaan, on opintojaksopalaute arvokasta dataa johon voidaan päätöksissä tukeutua. Ja mitä suuremmaksi palautteiden vastausprosentti nousee, sitä luotettavampana tuota dataa voi pitää.

Opintojaksopalautteilla on siis oikeasti vaikutusta, niin pienissä toteutuksen yksityiskohdissa kuin suuremmissakin päätöksissä. Kun opettajalla on tieto siitä, mitkä asiat opintojaksolla toimivat ja mitkä eivät, on huomattavan paljon helpompi rakentaa tulevia toteutuksia. Olenkin yrittänyt aina opiskelijoita opintojakson lopussa muistutella, että vaikka palaute ei ehkä auta enää teidän toteutustanne siitä on paljon apua minulle ja tuleville opiskelijoille. 

Jatkossa voit antaa palautetta kursseista LABin uuden Spark-opintopalautejärjestelmän kautta, johon voit tutustua tarkemmin täällä.

Palautteen antaminen Sparkin kautta on nopeaa, sillä löydät linkin suoraan Pepin työpöydältä ja se on myös anonyymia. Ennen kaikkea, sinun antamasi palaute on supertärkeää. 🙂

Palautteen avulla parempia kursseja

20.10.2021

Onko palautteen antamisesta mitään hyötyä? Miksi kannattaa antaa palautetta kurssien Lue lisää

Edarihakijan käsikirja

29.09.2021 Edunvalvontatiimi

Siis minkä hakijan??  Otetaanpa ihan alusta uudestaan. Perustietoa Edustajisto, eli Lue lisää

Kiitos opettaja!

19.08.2021 KOE ja ainealayhdistykset Lappeenrannasta ja Lahdesta

Hei opettaja - tää blogi on just sulle! Opiskelijakunta KOE Lue lisää

Tee-se-itse jäähdytyslaite – Askel askeleelta ohjeet

11.06.2021 Annika Hasu ja Nooa Kopanen

VASTUUVAPAUTUS: KOEn tekemä ohje ei ole suositus rakentaa omaa viilennintä. Lue lisää

Näytä lisää