Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Jäikö jotain hampaankoloon tai haluatko kehua?

Anna palautetta, kiitosta tai kehitysehdotuksia mistä tahansa toimintaamme tai opintoihin liittyvästä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koe@koeopku.fi. Käsittelemme palautteet luottamuksellisesti ja viemme koulua koskevat palautteet eteenpäin.

 Palaute tulee KOEn sähköpostiin, jota käsittelee toiminnanjohtaja. Palaute annetaan KOEn hallitukselle tiedoksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Palautteenantajan yhteystietoja pidetään tallessa tapauksen käsittelyn ajan, jos tarpeellista. Käsitelty palaute tallennetaan KOEn käytössä olevaan pilvipalveluun anonyyminä.