Kirjoita tähän hakusana

Hakutulokset

Ilmoita häirinnästä häirintäyhdyshenkilölle

Häirintää voi kokea niin vapaa-ajalla, myös korkeakoulussa kanssaopiskelijoiden kuin opetushenkilöstönkin toimesta. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista ja se pitää sisällään myös sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän. 

Yhdenvertaisuuslain 8§ mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja häirinnästä vapaaseen elämään, ilman epäasiallista kohtelua tai jopa väkivaltaa. Tämä ulottuu myös opiskeluympäristöön, johon epäasiallinen, syrjivä ja loukkaava käytös, puhe tai viestittely eivät kuulu.

KOEn häirintäyhdyshenkilöt tukevat, auttavat, neuvovat ja ohjaavat mikäli olet kokenut tai todistanut häirintää ja haluat siitä ilmoittaa tai kysyä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat joko vertaisia opiskelijoita tai opiskelijakunnan työntekijöitä ja antavat apua ja tukea hankalan tilanteen käsittelyssä. Häirintäyhdyshenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, eivätkä he lähde toteuttamaan mitään toimenpiteitä ilman suostumusta. Ilmoituksista tai niiden tekijöistä ei myöskään pidetä kirjaa.

KOEn häirintäyhdyshenkilöt:

 

Juho Timperi Emma Kokkonen Eila Koskinen
juho.timperi(at)koe.fi emma.kokkonen(at)koe.fi eila.koskinen(at)koe.fi
Ohjauksen asiantuntija
KOE henkilökunta
Lappeenranta
Edunvalvonnan asiantuntija
KOE henkilökunta
Lappeenranta
Jäsenpalvelu
KOE henkilökunta
Lahti
Miranda Manner Annika Hasu Niklas Tommola
miranda.manner(at)koe.fi annika.hasu(at)koe.fi niklas.tommola(at)koe.fi
Puheenjohtaja
Opiskelija
Lappeenranta
Kampuspuheenjohtaja
Opiskelija
Lahti
Edunvalvontatiimi
Opiskelija
Lahti